İlahi (Tanrısal) Bakış Açısı

İlahi (Tanrısal) Bakış Açısı
♦ İlahi bakış açısına sahip anlatıcı, kendini gizleme gereğini duymaz. Varlığıyla, sesi ve etkileme gücüyle her yerde hazır ve nazır olduğunu hissettirir. Onun görmediği, bilmediği, anlamadığı hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla ilahi bakış açısına sahip anlatıcı, roman kahramanlarıyla ilgili her şeyi, zihinlerinden ve gönüllerinden geçirdiklerini, yaşadıklarını, yaşayacaklarını bilen bir kişidir.

İlahi (Tanrısal) Bakış Açısı Örneği

Küçük Ağa hücresine çekildikten sonra yeni tanıştığı bu insanları geç vakte kadar düşündü, bazı cümlelerin üzerinde uzun uzun durdu. Bütün bunlardan sonra vardığı neticeler şunlardır: Bir kere Ankara umduğu ve sandığı gibi kuvvetli bir düzenin merkezi değildi, fakat umduğundan da, sandığından da çok daha büyük, çok daha önemli karakter kazanmaya istidatlı görünüyordu. Bunu sezmek Küçük Ağa’nın başını döndürdü. Bugünkü panoramaya bakınca birbiriyle güç bağdaşan, hatta bağdaşmaya şansı bulunmayan, zira kimi tiksindirici, kimi ümit ve şevk kamçılayıcı, kimi insanı kara kara düşündüren, kimi de hayran eden detaylar göze çarpıyordu.
Tarık Buğra Küçük Ağa Ankara’da