Anlatıcı Tipleri- Bakış Açıları

Anlatıcı Tipleri- Bakış Açıları
♦ Anlatıcı, destan türünde kendini açıkça belli ederken romanda varlığını çeşitli derecelerde hissettirir. Ya destandaki gibi kendini açıkça gösterir, ya roman kişilerinden birinin ağzından konuşur, ya da tarafsız bir gözlemci gibi davranır. Buna göre başlıca üç anlatıcı tipi ya da üç akış açısı vardır.