Etiket: Romantizm Temsilcileri

Rousseau Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) ♦ Romantizm akımının öncülerinden, Fransız Devrimi’nin fikir babalarındandır. Kimi yazarlara göre “Voltaire Fransız Devrimi’nin kafasıysa Rousseau da kalbidir.” ♦ Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ona ayrı bir ün kazandırmıştır. Filozof sıfatını her zaman