Rousseau Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri

Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778)

♦ Romantizm akımının öncülerinden, Fransız Devrimi’nin fikir babalarındandır. Kimi yazarlara göre “Voltaire Fransız Devrimi’nin kafasıysa Rousseau da kalbidir.”
♦ Modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisi ona ayrı bir ün kazandırmıştır. Filozof sıfatını her zaman reddetmiş, doğayı insanı özüne götürerek yenileyen bir kaynak olarak görmüştür. Toplum ve uygarlığın, insanın temiz doğasını bozduğu düşüncesindedir.
♦ Gönül ve duygu yolunu akıl yolundan üstün tutar.
♦ Gerek toplum, politika, din ve eğitim konularındaki düşünceleriyle; gerek sanatıyla çağını ve gelecek kuşakları etkilemiş; Chateubriand, gibi ustalara esin kaynağı olmuş, yol göstermiştir.

Başlıca eserleri:

  • Toplum Sözleşmesi (sosyoloji),
  • Emile (çocuk eğitimi),
  • İtiraflar (anı),
  • Bilimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk

Doğru yolda giden kaplumbağa, eğri yolda giden yarış atını geçer.”
J.J. Rousseau