Etiket: Sözcük Türleri Soru Bankası

Fiiller Cevaplı Test Soruları

1. “Var” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde, ötekilerden farklı türdedir? A) Üç derdim var birbirinden seçilmez B) Bir şey var doğduğumuzda başlamış C) Var git ölüm bir zaman da yine gel D) Ne çok anlatacaklarımız var birbirimize E) Bir gün bir

Fiiller Test

1. Gökyüzünün başka rengi de varmış I Geç fark ettim taşın sert olduğunu II Su insanı boğar, ateş vakarmış: III                         IV Her doğan günün bir dert olduğunu insan