Kategori: Dil ve Anlatım Soru Bankası

Fiilde Çatı Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne-yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır? A) Sonuçlar iki gün önce açıklandı. B) Aranan kan bulundu. C) Hafta sonu hep evde bulundum. D) Bahçeye su salındı. E) Okula, bir bilgisayar alındı. 2. Özne-yüklem ilişkisi bakımından farklı olan cümle,

Sözcükte Yapı Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “kalem” sözcüğüne eklenen “-i” eki, ötekilerden farklı görevdedir? A) Kalemi iyi kullanırmış. B) Kalemi bana bırakacakmış. C) Kalemi çok kuvvetliymiş. D) Kalemi gözü gibi saklarmış. E) Kalemi babası armağan etmiş. 2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden