Kategori: Dil ve Anlatım Soru Bankası

Cümle Çeşitleri Test Soruları

1. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi ad cümlesidir? A) Dağ başından duman eksik olmaz. B) Davulun sesi uzaktan hoş gelir. C) Gönül kimi severse güzel odur. D) Herkes ne ederse kendine eder. E) Üzüm üzüme baka baka kararır. 2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde,

Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları Test

1. ikiz hayaletler gibi yürüdük Elele yanyana bir bahar günü Gece bir tepeden seyir ettik büyük Yıldızların suya döküldüğünü Bu dizelerde kaç yazım yanlışı yapılmıştır? A) 1        B) 2        C) 3      

Fiilde Çatı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? A) Bütün gece yine odasında gezinmişti. B) Çocuğun ölümü, annesinden gizlenmişti. C) Ders çalışmak için odasına kapanmıştı. D) Hakemler taraf tutuyor diye sızlanmıştı. E) Görünmemek için çalılıkların ardına saklanmıştı. 2. Aşağıdaki

Cümle Çeşitleri Test

1. I. İşte burdayım içim umutlarla dolu. II. Günlerce dolaştım kentin caddelerinde. III. Karşısında, yıkılmış bir duvar gibiyim. IV. Seni oldukça iyi anlıyorum, dedi. V. Bir gün öldürür beni bu dert, bu ihanet. Yukarıdakilerden hangileri, hem devrik cümle, hem de

Fiilde Çatı Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne-yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır? A) Sonuçlar iki gün önce açıklandı. B) Aranan kan bulundu. C) Hafta sonu hep evde bulundum. D) Bahçeye su salındı. E) Okula, bir bilgisayar alındı. 2. Özne-yüklem ilişkisi bakımından farklı olan cümle,

Cümlenin Öğeleri Test

1. I. Ağlarım çağlar gibi II. Derdim var dağlar gibi III. Ciğerden yaralıyım IV. Gülerim sağlar gibi Bu manide, yüklemi eylem olmayan dizeler, aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A) I. ile II. B) II. ile III. C) III. ile IV.

TYT Türkçe Deneme Sınavı

TYT Türkçe Deneme Sınavı cevapları aşağıda 1. “ite kaka” sözü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır? A) Küçük çocuk, boyundan büyük arabayı ite kaka eve götürdü. B) Bavulu omuzunda taşıyamayınca yere indirdi, ite kaka ilerlemeye başladı. C) Kendisine hâkim

Sözcükte Yapı Test

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “kalem” sözcüğüne eklenen “-i” eki, ötekilerden farklı görevdedir? A) Kalemi iyi kullanırmış. B) Kalemi bana bırakacakmış. C) Kalemi çok kuvvetliymiş. D) Kalemi gözü gibi saklarmış. E) Kalemi babası armağan etmiş. 2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden

Fiiller Cevaplı Test Soruları

1. “Var” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde, ötekilerden farklı türdedir? A) Üç derdim var birbirinden seçilmez B) Bir şey var doğduğumuzda başlamış C) Var git ölüm bir zaman da yine gel D) Ne çok anlatacaklarımız var birbirimize E) Bir gün bir