Fiiller Cevaplı Test Soruları

1. “Var” sözcüğü, aşağıdaki dizelerin hangisinde, ötekilerden farklı türdedir?

A) Üç derdim var birbirinden seçilmez
B) Bir şey var doğduğumuzda başlamış
C) Var git ölüm bir zaman da yine gel
D) Ne çok anlatacaklarımız var birbirimize
E) Bir gün bir gün var ki günden güne gerçek

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı türdedir?

A) Çalma elin kapısını, çalarlar kapını.
B) Alma mazlumun ahım, çıkar aheste aheste.
C) Taşıma su ile değirmen dönmez.
D) Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.
E) İnanma dostuna, saman doldurur postuna.

3.
Değirmen misali döner başım
Sevda değil bu bir hışım
Gel, gör beni darmadığın
Tel tel çözülüp kalmışım
Bu dörtlükte, kaç “çekimli eylem” vardır?

A) 1         B) 2         C) 3         D) 4         E) 5

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, ötekilerden ayrı kişiyle çekimlenmistir?

A) Duygularını gizlemeyi öğrenmelisin.
B) En fazla üç dört ay daha orada kalırsın.
C) Sert adımlarla yer gök inlesin, inlesin!
D) Dün gece yine güzel şarkılar söylemişsin.
E) Bu halinle mi yüz metre koşacaksın?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki eylemde anlam (zaman) kayması vardır?

A) Komşularımız iki gün içinde taşınıyorlarmış.
B) Dernek genel kuruluna yüz on üye katıldı.
C) Eserinde başından geçenleri anlatacakmış.
D) Onu ara sıra sahil kahvesinde görüyordum.
E) O günlerde sık sık bir araya gelir, dertleşirdik.

6. (I) Bir ormana giriyorlardı. (II) Ağaçların üstünde bulutlar uçuşuyordu. (III) Sakat ayağı hafiften sızlamaya başlamıştı. (IV) Bu sızı, yağmur habercisiydi. (V) Yağmurlu havayı bu yüzden sevmezdi.
Bu parçada numaralanan cümlelerin hangisinde, “bileşik zamanlı eylem” yoktur?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

7. Aşağıdakilerden hangisinde “bileşik zamanlı eylem” yoktur?

A) Saflar omuz omuza kurulmuştu.
B) Aralarında iki üç parmak boşluk kalmıyordu.
C) Cemaat kalabalıktı, avluyu da doldurmuştu.
D) Hoca’nın öksürüğü kubbede yankılandı.
E) Salih, Doktor Haydar Bey’i görünce sevinmişti.

8. “Değil” sözcüğü, aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, ekeylemin olumsuzu olarak kullanılmamıştır?

A) Öküze boynuzu yük değil.
B) Akıl yaşta değil, baştadır.
C) Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
D) Adam adama yük değil, can gövdeye mülk değil.
E) Bal ile kaymak yenir, ama her keseye göre değil.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı türdedir?

A) Babam, ileri yaşlarında bile dikkatli bir okurdu.
B) O yıllarda, kardeşim üniversitede okurdu.
C) Her gün, en az bir saat kitap okurdu.
D) Ancak büyük harflerle yazılan yazıları okurdu.
E) Arada bir, Divan şairlerinden şiirler de okurdu.

10.
Bakakalırım giden geminin ardından
Atamam kendini denize, dünya güzel
Serde erkeklik var, ağlayamam
Yukarıdaki dizelerde kaç “bileşik eylem” vardır?

A) 1              B) 2           C) 3            D) 4            E) 5

11.
I. Çocuk, koltuğun üstünde uyuyakalmış.
II. Yağmur altında daha fazla duramazsınız.
III. Bu türkü ben kendimi bildim bileli söylenegelir.
IV. Çocuk, biraz sonra uykuya dalabilir.
V. Ben geliyorum, siz o şekilleri çizedurun.
Bu cümlelerin hangilerinde, ötekilerden farklı “özel bileşik eylem” vardır?

A) I. ile II.
B) II. ile IV.
C) II. ile III.
D) III. ile V.
E) I. ile V.

12. Tezlik bileşik eylemi, aşağıdakilerin hangisine ötekilerden farklı anlam katmıştır?

A) Form dilekçedeki boş yerleri dolduruverdi.
B) Vapur kalkmak üzereyken atlayıverdim.
C) Çocuğun düşeceğini anlayınca eteğinden tutuverdim.
D) Bir şey lazım olunca, taksiye binip geliversin.
E) Danışmadaki görevli evrakları bir köşeye atıverdi.

13. Aşağıdakilerin hangisinde, altı çizili eylemsi tür bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Akşama kadar dinlenmeden çalışmışlar.
B) Bu konuşmadan pek bir şey anlamadık.
C) Düşünmeden konuşması onu işinden etti.
D) Elimdeki işleri bitirmeden size söz veremem.
E) işin aslını öğrenmeden itiraz etmişler.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, “adlaşmış ortaç” vardır?

A) Çiçekleri ezme yavrum
Çiçek bir yüreğe benzer
B) Sakın sen kuş vurma yavrum
Uçar kuşlar gökyüzünde
C) Tüfekle oynama yavrum
Şakacığı bile çirkin
D) Gel bir çiçek ol sen yavrum
Şu yeryüzü cennetinde
E) Çiçekleri ezme yavrum
Çiçek ezen, insan ezer

15. Kimi ulaçlar (bağeylemler), eylem tabanlarına eklenen bir ek ve bu ekten sonra gelen bir edatla oluşur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu açıklamaya uymayan bir ulaç kullanılmıştır?

A) Ben gelinceye kadar burada bekleyin.
B) Sen gideli beri bir gözüme uyku girmiyor.
C) Derdimi anlatıncaya dek akla karayı seçtim.
D) Sabah uyanamadığım için otobüsü kaçırdım.
E) Ninemin öğütlerini dinleye dinleye büyümüşüm.

CEVAP ANAHTARI

1. C      2. C      3. D      4. C      5. A      6. D     7.D       8. C       9. A       10. C        11. B        12. E       13. B      14. E       15.E