Etiket: Tekke edebiyatı şairleri

Pir Sultan Abdal

PİR SULTAN ABDAL (? -1590) 16. yüzyıl Alevi – Bektaşi halk edebiyatının en ünlü şairidir. Sivas’ın Yıldız ilçesinin Banaz köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Haydar’dır. Bir ayaklanmaya liderlik ettiği gerekçesi ile 73  isyancı ile beraber yakalandığı ve Sivas Valisi Deli

Hacı Bektaş Veli

Hacı BEKTAŞ VELİ (1209 -1271) ♦ Horasan’dan Anadolu’ya göç eden dervişlerdendir. Yaşamı efsaneleştiği için hakkındaki bilgilerin çoğu kesin değildir. ♦ Bektaşi geleneklerini anlatan Makalat adlı eseri ve şathiyesi mevcuttur. ♦ Bugün bildiğimiz pek çok şiir aslında ona ait değilken sonradan