Pir Sultan Abdal

PİR SULTAN ABDAL (? -1590)

  • 16. yüzyıl Alevi – Bektaşi halk edebiyatının en ünlü şairidir. Sivas’ın Yıldız ilçesinin Banaz köyünde dünyaya gelmiştir. Asıl ismi Haydar’dır.
  • Bir ayaklanmaya liderlik ettiği gerekçesi ile 73  isyancı ile beraber yakalandığı ve Sivas Valisi Deli Hızır Paşa tarafından idam ettirildiği bilinmektedir. İdam edilmesiyle ilgili rivayetler , onun aslında bir halk kahramanı olarak efsaneleştiğini ortaya koymaktadır.
  • İyi bir öğrenim görmemiş olmasına karşın halk şiiri tekniğini kullanmakta oldukça başarılıdır. Söz gelimi, hece kalıplarını durak yerlerinde hiç hata yapmadan başarı ile kullanmıştır.
  • Halk şiiri geleneğine sadık kalmış, Divan şiirinden hiç etkilenmemiştir.
  • Koşma, semai ve türkü biçiminde söylediği nefesleriyle ünlüdür.
  • Şiirlerini saz eşliğinde söylemiş, sadece tasavvuf düşüncesini değil, maddi aşk ve acıları, doğa güzelliklerini, köy yaşamını da dile getirmiştir. Toplumsal problemleri yansıttığı şiirleri daha çok siyaset ve eleştiri ağırlıklıdır. Sade, pürüzsüz bir dili, coşkun bir lirizmi vardır şiirlerinde.