Terci-i Bent

TERCİİBEND

Terciibent, biçim yönünden terkibibent gibidir. Yalnız terciibentte vasıta beyitleri her bendin sonunda yinelenir. Böylece bütün bentlerin aynı vasıta beytine bağlanabilmesi için onunla anlam bakımından ilgili olması gerekir. Vasıta beyitinin her bendin sonunda yinelenmesi şiire bir tek düzelik verdiği gibi, anlam ilgisi kurma bakımından da güçlük doğurur.

Terciibentlerde genellikle Tanrı’nın gücü, evrenin sonsuzluğu, doğanın ve yaşamın karşıtlıkları gibi metafizik konular işlenir.
En ünlü terciibent, Ziya Paşa‘nınkidir.