Terkib-i Bent

TERKİBİBENT NEDİR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

  • Bentlerle kurulan bir nazım biçimidir.
  • Bent sayısı genellikle 5-12 arasındadır.
  • Her bentte 5-10 arasında beyit bulunur.
  • Her bent, hane bölümü ve vasıta beyiti olmak üzere ikiye ayrılır. Bentlerin son beyiti olan vasıta beyiti, her bendin sonunda değişir.
  • Bentlerin uyak düzeni gazelde olduğu gibidir. Bendin sonundaki vasıta beyiti ise bentten bağımsız olarak uyaklanır.
  • Terkibibentlerde genellikle talihten ve hayattan şikâyetler, dini, tasavvufi, felsefi düşünceler, toplumsal yergi niteliğindeki eleştiriler görülür.
  • En ünlü terkibibent 16. yüzyıl şairi Bağdatlı Ruhi’ninkidir. Bu şiire 300’den çok nazire yazılmıştır. Bu nazireler içinde en güzeli ve en ünlüsü de Ziya Paşa‘nınkidir. Ayrıca terkibibent biçiminde yazılan Baki’nin Kanuni Mersiyesi de çok ünlüdür.

Terkib-i Bent Örneği