Teşbih (Benzetme) Sanatı

Teşbih (Benzetme) Sanatı

Teşbih (Benzetme)

Bir varlığın niteliğini daha güçlü ve etkili şekilde anlatmak amacıyla o varlığı, nitelik bakımından daha güçlü ve belirgin olan başka bir varlığa benzetmeye teşbih adı verilir.
Eksiksiz bir teşbihte dört öge bulunur: Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatı.

Aşağıdaki teşbihte bu dört öge de kullanılmıştır:

Bir yerde teşbih sanatından söz edebilmek için orada benzeyenin ve kendisine benzetilenin bulunması yeterlidir. Yani teşbih için dört öğenin bir arada bulunması şart değildir:

 • altın gibi saç
 • altın şarısı saç
 • altın saç

Dört çeşit benzetme vardır: Ayrıntılı, kısaltılmış, pekiştirilmiş ve güzel benzetme.

a. Ayrıntılı benzetme:

Dört öğesi de bulunan benzetmedir.

Örnek 1:

Taş gibi sert çörek

 • Benzeyen: çörek
 • Kendisine Benzetilen: taş
 • Benzetme Yönü: Sertlik
 • Benzetme edatı: gibi

Örnek 2:

Değirmen misali döner başım
Sevda değil, bu bir hışım.

Bedri Rahmi Eyuboğlu

 • Benzeyen: başım
 • Kendisine benzetilen: değirmen
 • Benzetme yönü: dönmesi
 • Benzetme edatı: misali

b. Kısaltılmış benzetme: 

Benzetme yönünün belirtilmediği benzetmedir. 

ÖRNEK 1

Türkiye cennet gibidir.

 • Benzeyen: Türkiye
 • Kendisine benzetilen: cennet
 • Benzetme yönü:
 • Benzetme edatı: gibi

ÖRNEK 2: 

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik.

Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.

Yahya Kemal Beyatlı

 • Benzeyen: ordu
 • Kendisine benzetilen: dev
 • Benzetme yönü: –
 • Benzetme edatı: gibi

c. Pekiştirilmiş benzetme: 

Benzetme edatının bulunmadığı benzetme türüdür. 

ÖRNEK 

Yalnız bu katta mümkün olur daimi uçuş.
Her hamlesiyle, ruh, o çelikten kanatlı kuş
Ufkunda bir dakika görünmeksizin kara
Hür gökte, hür denizde uçar, hür ufuklara.

Yahya Kemal Beyatlı

 • Benzeyen: ruh
 • Kendisine benzetilen: çelikten kanatlı kuş
 • Benzetme yönü: uçması
 • Benzetme edatı: –

ç. Güzel benzetme (Teşbihibeliğ):  

Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen kullanılarak yapılan benzetmedir.

Ala göz üstüne hilâl kaşları,
Sırma gibi yanar yârin saçları.

 • Benzeyen: kaşlar
 • Kendisine benzetilen: hilâl
 • Benzetme yönü: –
 • Benzetme edatı: –

Karacaoâlan

ÖRNEK 2
Menekşe gözler hülyalı,
Bakışları çok manalı,
Gönül yakıcı o gözler,
Meğer ezelden sevdalı.

Yesari Asım Arsoy

 • Benzeyen: gözler
 • Kendisine benzetilen: menekşe
 • Benzetme yönü: –
 • Benzetme edatı: –