Türeyiş Destanı

Türeyiş Destanı
Eski Hun hakanlarından birinin, ancak bir tanrı ile evlenecek kadar güzel iki kızı olduğunu ve Dokuz Oğuzların bu kızlarla evlenen bir bozkurdun çocukları olarak çoğaldıklarını anlatır. Destan, tarihçi Cüveyni’nin Tarih-i Cihan-gûşa adlı eserinde ve Çin kaynaklarında kayıtlıdır.