Ünsüz Yumuşaması

Süreksiz sert ünsüzlerle (p, ç, t, k) biten kelimelere ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde kelime sonlarındaki ünsüzler yumuşayarak “b, c, d, g, ğ”ye dönüşür.

  • ağaç – a ► ağaca
  • mehtap -1 ► mehtabı
  • çiçek – imiz  ► çiçeğimiz
  • vücut – um ► vücudum

Uyarı 1:  Özel isimlerde gerçekleşen ünsüz yumuşamaları, yazıda gösterilmez. Söz gelimi “Bartın, Zonguldak’ın kuzeydoğusundadır.” cümlesindeki altı çizili kelime, “Zonguldağın” şeklinde telaffuz edilse de yazıda “Zonguldak’ın” şeklinde gösterilir.

Uyarı 2:  Türkçeye girmiş bazı yabancı kelimelerle kimi Türkçe kelimelerde ünsüz yumuşaması gerçekleşmez: hukukumuz, sanatın, ipi, taşıtı…