Adlarda Küçültme

Adlarda Küçültme:

“-cik, -cek, -ce, -ceğiz, -imsi, -mtırak” küçültme ekleridir.

Gölcükler kurumuştu.

  • “-cik” eki her zaman küçültme anlamı vermez; acıma, sevgi, küçüm­seme, benzerlik gibi anlamlardan birini verebilir:

Yavrucak ağlıyordu. (acıma)

Bugün biraz daha iytceyîm. (yaklaşıklık)

Çocukcağız elma yanaklıydı. (sevgi)

Gökyüzü grimsiydi. (benzerlik)

Yemek acımtıraktı. (yakınlık)

  • Bu ekler bazen somut adlar türetebilir:

Maymuncuk, bademcik, gelincik…