Yedi Meşaleciler

Yedi Meşaleciler Temsilcileri

  • Ziya Osman Saba
  • Yaşar Nabi Nayır
  • Cevdet Kudret Solok
  • Vasfi Mahir Kocatürk
  • Sabri Esat Siyavuşgil
  • Muammer Lütfi Sun
  • Kenan Hulusi Koray

Yedi genç sanatçının 1928 yılında kurdukları topluluktur. Sanat için sanat anlayışı ile ortaya çıkmışlar, Millî Edebiyatçıların gerçekçilikten ve içtenlikten uzak buldukları yurt sevgilerine karşı, bir tepki olarak içtenliği savunmuşlardır. Yedi Meşale adlı ortak yayımladıkları bir kitapta şiirlerini bir araya getirmişler, ayrıca Meşale diye bir dergi çıkarmışlardır. Amaçlarını gerçekleştiremeden dağılan bu topluluktan sadece Ziya Osman Saba şiiri sürdürebilmiştir.

Kendilerinden önceki edebi faaliyetlerin renksiz ve soluk olduğunu öne sürmüşler, memleket edebiyatını, Beş Hececileri eleştirmişlerdir. Kendi sanat anlayışlarını “daima yenilik, samimiyet ve canlılık” olarak belirlemişlerdir. Çıkardıkları Meşale adlı ortak kitabın ön sözü, topluluğun edebi beyannamesi niteliğindedir. Topluluk üyeleri –Ziya Osman Saba dışında- şiir yazmayı sürdürmemiş, edebiyatın diğer alanlarına yönelmişlerdir.

Parnasizm ve sembolizm akımlarından etkilenmişler, açıkça belirtmeseler de bağlandıkları Fecriati estetiğini pek aşamamışlardır. Şiir anlayışları öz şiir çerçevesinde değerlendirilir.

Topluluk üyelerinden Kenan Hulusi Koray, hikâye yazarıdır.