Etiket: Milli Edebiyat Sanatçıları

Fuat Köprülü

Fuat Köprülü Hayatı, Biyografisi 31 Mayıs 1935 tarihinde  yapılan seçimlerde Kars milletvekili seçilmiştir. 1943 yılına kadar hem milletvekilliğine hem de İstanbul ve Ankara Üniversitelerindeki vazifelerini sürdürmüştür. Siyasî kitapları ve yazıları nedeniyle CHP’den ihraç edilmiş; 7 Ocak 1946 tarihinde  Celal Bayar,

Refik Halit Karay

REFİK HALİT KARAY (1888 -1965) hayatı edebi kişiliği sanat anlayışı bağlı bulunduğu akım topluluk İstanbul’da doğdu. Mekteb-i Hukuka girdi, bir yandan da Maliye Nezaretinde kâtip olarak çalıştı. Meşrutiyetin ilanından sonra öğrenimini bırakarak gazeteciliğe başladı, ittihat ve Terakki iktidarınca Mahmut Şevket

Halide Edip Adıvar

HALİDE EDİP ADIVAR (1884 -1964) İstanbul’da doğdu. Üsküdar Amerikan Kız Kolejini bitirdi. Salih Zeki Bey’le evlendi. 1908’de gazetelerde kadın haklarıyla ilgili yazılar yazmaya başladı. Bu nedenle muhafazakâr çevrelerin tepkisini çekti. 31 Mart Olayı sırasında Mısır’a kaçtı, oradan ingiltere’ye gitti. Memlekete

Ali Canip Yöntem

ALİ CANİP YÖNTEM (1887 -1967) İstanbul’da doğdu. Selanik Hukuk Mektebindeki eğitimini yarım bıraktı. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı. Ankara hükümetinin çağrısı üzerine 1921’de Anadolu’ya geçti. Trabzon Lisesi müdürlüğü ve Giresun maarif müdürlüğü görevlerini üstlendi. Daha sonra maarif müfettişliği yaptı, Kabataş Erkek

Mehmet Emin Yurdakul

MEHMET EMİN YURDAKUL (1869-1944) Fakir bir balıkçının oğlu olarak İstanbul’da doğdu. Geçim şartlarının zorluğu yüzünden öğrenimini yarıda bırakarak memurluk hayatına atıldı A 907’de ittihat ve Terakkiye girdi. 1911’de Türk Ocağı reisliğine getirildi ve Türk Yurdu dergisin-de çalışmaya başladı.1918’de Sultanahmet Mitingi’nde

Ziya Gökalp

ZİYA GÖKALP (1876-1924) Diyarbakır gazetesi yazarlarından Mehmet Tevfik Efendi’nin oğludur. Diyarbakır’da doğdu. Babası ölünce amcası tarafından yetiştirildi. 18 yaşında kafasına kurşun sıkarak intihara teşebbüs etti. 1895’te istanbul’a kaçtı. Baytar (Veteriner) Mektebine girdi. II. Abdülhamit yönetimini yıkmaya çalışan gizli örgütlerle ilişki

Ömer Seyfettin

ÖMER SEYFETTİN (1884 -1920): Yazar, Gönen’de dünyaya geldi. Gönen’de başladığı eğitim hayatını annesi ile birlikte gittiği İstanbul’da devam ettirdi. 1896’da Baytar Rüştiyesinden mezun oldu. Edirne Askerî okulundan sonra İstanbul’da Mekteb-i Harbiyeyi bitirdi, teğmen rütbesi ile askeriyeye katıldı. İzmir Zabıtan ve