Yunan Mitolojisinde Kahramanlar

YUNAN MİTOLOJİSİNDE KAHRAMANLAR
Zeus: Tanrıların kralı. Olimpos’ta oturur.
Akhilleus: Annesi onu topuğundan tutarak Styks ırmağına daldırdığı için suya batmamış olan topuğundan başka hiçbir yerine ok işlemeyen, kılıç kesmeyen kahraman.
Aphrodite: Aşk ve güzellik tanrıçası.
Apollon: Güzel sanatlar ve gün ışığının tanrısı. Olymposluları altın liriyle eğlendirir.
Ares: Savaş tanrısı.
Demeler: Toprak ve bereket tanrıçası. Şerefine şenlikler düzenlenir.
Dionysos: Şarabın ve esrikliğin tanrısı Kybele: Tanrıların anası.
Iphigeneia: Miken kralı Agamemnon’un Artemis’e kurban verdiği kızı. Kurban olarak kesileceği sırada Artemis, bir dişi geyik göndererek kızın yerine onu kurban ettirdi ve kızı tapınağına rahibe yaptı.
Hades: Yeraltındaki ölüler ülkesinin tanrısı.
Helen: Yeryüzündeki en güzel kadın, Zeus ve Leda’nm kızı, Sparta Kralı Menelaos’un karısı. Truva Savaşı Helen yüzünden çıkmıştır. Hektor: Truvalıların büyük kahramanı.
Herakles: Kuvvet tanrısı.
Musa’lar: Müzik ve ilham perileri.
Narkissos: Nergis dediğimiz çiçeğe çevrilen güzel bir delikanlı.
Nektar: Tanrıların ölümsüzlük kazandıran içki.
Pan: Ormanların ve ovaların, çoban ve sürülerinin Tanrısı
Paris: Trova kralı Priamos ile Hekabe’nin oğlu. Eros’un Hera, Afrodit ve Athena’nın oturduğu ziyafet sofrasına, üzerinde “en güzele”yazılı bir elma attığında çıkan anlaşmazlıkta Zeusça hakem seçilen kişi.
Pegasos: Efsanevi kanatlı at.
Poseidon: Denizlerin, deniz canlılarının tanrısı.
Prometheus: insanlara ateşi verdiği için Zeus tarafından cezalandırılarak Kafkas dağlarında bir kayada zincire vurulan kahraman.
Odysseus: İthake kralı. Truva Savaşında kumandan. Truvalıları yenilgiye uğratan tahta atı icat etmiş, savaş bittikten sonra uzun yıllar vatanına dönmek için mücadele vermiştir.
Olympos: Tanrıların yaşadığı dağdır.
Orpheus: Apollon ona lirini hediye etmiş, Musa’lar müziği öğretmiştir.
Sirenler: Yunan mitolojisinde ölümsüz doğaüstü yaratıklar. Sirenler güzel sesleri ile denizcileri çeker ve gemilerini tehlikeli adaya çekerek kazaya uğratırlardı.
Sphinks: Kanatlı yaratık. Göğsü ve yüzü kadına, gövdesi aslana, kanatları kartala benzeyen bir varlık, götürdüler, onu kral yaptılar.
Telemakhos: Odysseus’un oğlu. Odysseus’un dostu. Truva Savaşı’na giderken Odysseus, oğlu Telemakhos’u arkadaşı Mentor’a bıraktı. Athena, filozof Mentor kılığına girerek Telemakhos’a öğüt verirdi. Babası Troya savaşından geri dönmeyince henüz küçük bir çocuk olmasına rağmen babasını aramak için yollara düştü.