Yusuf Has Hacip

YUSUF HAS HACİP (1017 – 1077)

Balasagun şehrinde dünyaya geldi ve Kaşgar’da öldü. Günümüzde türbesi, Çin sınırları içinde kalan Doğu Türkistan’da Kaşgar’dadır.
Karahanlı devlet hükümdarı Ulu Kara Buğra Han‘a, Kutadgu Bilig adlı eseri 18 aylık bir çalışma sonunda 1070 yılında sundu ve Ulu Kara Buğra Han kendisine “Ulu Has Hacib” unvanı ve Kaşgar’da vezir yardımcılığı görevini verdi.