Kategori: Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı

Kaşgarlı Mahmut

KAŞGARLI MAHMUT (1008 -1105) Kaşgar’da doğmuş, yaşamının önemli bir kısmını Karahanlılar bölgesinde geçirmiştir. Birçok Türk ilini gezdiği, Orta Asya’yı boydan boya kat ederek Anadolu’ya, oradan da Bağdat’a geldiği ve 1072- 1077 yıllarında Bağdat’ta bulunduğu bilinmektedir.