2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir

II. YENİ SONRASI TOPLUMCU ŞİİR

Temsilcileri:

 • İsmet Özel
 • Ataol Behramoğlu
 • Refik Durbaş
 • Nihat Behram
 • Süreyya Berfe

2. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir Genel Özellikleri:

 • 1. Umut, direnme, sorgulama, geleceğe inanç gibi konular ele alınmıştır.
 • 2. Bu akımın temsilcileri kendilerini halkın sözcüsü olarak kabul ederek kişinin hürriyet arayışını dile getirmek istemişlerdir.
 • 3. Siyasi ve sosyal iletiler , slogan üslubundan faydalanılarak verilmiştir.
 • 4. Şekilden daha çok içeriğe önem verilmiştir.
 • 5. Şiir, siyasi kaygı ve tepkilerin anlatım aracı olarak kullanılmıştır.
 • 6. Şiirden büyük halk  kitlelerini harekete geçiren bir kuvvet olarak faydalanılmak istenmiştir.
 • 7.Üslupta slogan ve söylev niteliğinin ağır bastığı görülür.
 • 8. Nazım Hikmet’in toplumcu gerçekçi anlatım biçiminin etkilerini taşır.
 • 9. Anlatımda açıklık önemsenerek geleneksel ifadelerden yararlanılmaya çalışılmıştır.
 • 10. Soyut bir şiir yerine somut bir şiirin geliştirilmesi istenmiştir.
 • 11. Dil ve anlatımda 2. Yeni şiirinde görülen aşırılıklara yer verilmemiştir.
 • 12. Serbest nazım geleneği devam ettirilmiştir..