Maviciler

Temsilcileri:

  • Attila ilhan
  • Ahmet Oktay
  • Ferit Edgü,
  • Teoman Civelek
  • Güner Sümer,
  • Özdemir Nutku

Edebiyatımızda 1950 sonrasında ortaya çıkan Mavi grubu, “fikir ve sanatın sosyal bir sınıf ya da grubun bayrağı yapılmayacağı” görüşüyle ortaya çıkmış; özgürlüğün ve barışın rengi olarak kabul edilen “Mavi” kelimesini çıkardıkları dergiye isim olarak seçmiştir.

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından ilk sayısı 1952’de çıkarılan Mavi dergisinde, dönemin bazı şair ve yazarları da yazmaya başlamış, derginin tanınmasından sonra bu dergide imzaları bulunan sanatçılara “Maviciler” adı verilmiştir.

Başlangıçta Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda Anadolu ülküsünü benimseyen Teoman Civelek, Güner Sümer, Ülkü Arman, Bekir Çiftçi, adlı gençlerin yönetiminde çıkan Mavi dergisi, hiçbir şahıs ya da dergiye cephe almamış, yazar kadrosunu Ömer Faruk Toprak, Ahmet Oktay, Ali Püsküllüoğlu, Ferit Edgü, Bumin Gaffar (Fikret Hakan) gibi imzalarla genişletmiştir. Mavicilerin bu anlayışları fazla uzun sürmemiş, 1954’ten itibaren Mavi grubundaki yazar ve şairler toplumcu gerçekçi çizgiye kaymışlardır.

Önceleri tartışma ve polemikten uzak durmayı ilke olarak benimseyen Mavicilerin bu tutumu da değişmiş, Hisar dergisiyle Maviciler arasında sert polemikler yaşanmıştır.

Mavicilerin toplumcu gerçekçi çizgiye yönelmelerinde en büyük rol, Attila ilhan‘a aittir. Başlangıçta halk şiirine yakın durarak Yunus Emre‘nin yolunda gideceklerini söyleyen ve divan şiirini eleştiren Mavicilerin bu anlayıştan vazgeçmeleri de yine Attila İlhan‘ın etkisiyle olmuştur. Attila ilhan dergi yönetimine katılmamış, ama yazı ve görüşleriyle Mavicileri yönlendirmiştir. Attila ilhan’ın katılımıyla Mavi dergisi bir taraftan Hisarcılarla bir taraftan da Garipçilerle kalem kavgasına girmiştir.

Dergi 1954’te kapanınca Maviciler de dağılmıştır. Aralarında bazıları 2. Yeni şiir akımına katılmıştır. Mavi hareketi ise dergiyi çıkaran ve yöneten kişi olmadığı halde günahı ve sevabıyla Attila İlhan’a mal edilmiştir.