Ahmet Vefik Paşa

AHMET VEFİK PAŞA (1823

  • İstanbul’da doğmuş, hariciyeci olan babasının Mustafa Reşit Paşa ile Paris’e gitmesi üzerine lise öğrenimini orada tamamlamış, Fransızcayı ana dili gibi öğrenmiştir. Elçilik, valilik, bakanlık, meclis başkanlığı, başvekillik gibi önemli devlet görevlerinde bulunmuştur.
  • Tiyatro yazarı, çevirmen, dilci, tarihçi, devlet ve siyaset adamı kişiliğiyle Tanzimat Dönemi‘nin önde gelen kişilerindendir.
  • Edebiyat dünyasında Molier‘den yaptığı çeviri ve adaptasyonlarla tanınır. Bursa Valiliği sırasında yaptırdığı tiyatroda kendi oyunlarını oynatmış, provalarla bir rejisör gibi ilgilenmiş ve memurları oyunu izlemeye mecbur tutmuştur. Tiyatroya düşkünlüğü yüzünden tuhaf bir adam olarak tanınmıştır.
  • Türk dili ve tarihi alanında yaptığı çalışmalarla Türkçülük akımına öncülük etmiştir. Ebulgazi Bahadır Han’dan (Çağataycadan Osmanlı Türkçesine) çevirdiği Şecere-i Türkî (Türklerin Soy Kütüğü) ve Lehçe-i Osmanî (Türkçe Sözlük) bu çalışmalarının en önemlileridir.

Eserleri
Çeviri
Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Adamcıl, Tartüf, Savruk

Adaptasyon
Zor Nikâh, Zoraki Tabip Tabib-i Aşk, Dekbazlık

Tarih
Şecere-i Türkî

Sözlük
Lehçe-i Osmanî, Müntehâbât-ı Durub-ı Emsal (Seçme Atasözleri)