Etiket: Tanzimat Sanatçıları

Tanzimat Döneminde Yetişen Sanatçıların Edebi Kişilikleri ve Genel Karakterleri

TANZİMAT DÖNEMİNDE YETİŞEN SANATÇILARIN EDEBÎ KİŞİLİKLERİ VE GENEL KARAKTERLERİ Tanzimat sanatçılarının şüphesiz ki ayrı ayrı kişilikleri ve özellikleri vardır. Bu özellikleri, sanatçıları incelerken belirtmiştik. Aynı çağda yaşayan, dönemlerindeki toplumun ihtiyaçlarına cevap veren ve belli amaçlar etrafında bir araya gelen Tanzimat

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım Hayatı Biyografisi (1862 -1893) İstanbul’da doğan Nabizade Nazım; Mühendishane-i Berrî-i Hümayun idadisi’nde (topçu subayı yetiştiren okul) okumuş ve kurmay yüzbaşı olarak hayata atılmıştır. Askerî öğretmenlik yapmış, iki yıl Suriye’de bulunmuş ve İstanbul’a döndükten sonra genç yaşında kemik vereminden

Şemsettin Sami

Şemsettin Sami Hayatı ve Edebi Kişiliği ► Şemsettin Sami, Tanzimat Döneminde kendi gayretleriyle yetişen çok yönlü bir sanatçıdır. Yazı hayatına gazeteci olarak atılmış, çevirileri ile dikkatleri üzerinde toplamış, roman ve tiyatro denemeleri ile tanınmıştır ancak bunların ötesinde sözlük, ansiklopedi ve dil

Ahmet Cevdet Paşa

AHMET CEVDET PAŞA (1822) Lofça’da doğmuş, 1839 yılında istanbul’a gelmiş, gördüğü medrese öğreniminden sonra müderrislik, öğretmen okulu müdürlüğü, Encümen-i Danış (Osmanlı Akademisi) üyeliği, vakanüvislik, valilik, Adliye Başkanlığı gibi görevlerden sonra Adliye, Maarif, Dâhiliye, Ticaret nazırlıklarında (bakanlık) bulunmuştur. Tanzimat Dönemi’nin önemli

Direktör Ali Bey

DİREKTÖR ÂLİ BEY (1844 -1899) istanbul’da doğmuş, küçük yaşta Fransızca öğrenmiş, on dört yaşında girdiği Babıâli Tercüme Odasında başlayan memurluk hayatı değişik kademelerde ölünceye dek sürmüştür. Son olarak Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü yaptığı için Direktör Ali Bey adıyla tanınmıştır. Edebiyatımızdaki önemi

Ahmet Vefik Paşa

AHMET VEFİK PAŞA (1823 İstanbul’da doğmuş, hariciyeci olan babasının Mustafa Reşit Paşa ile Paris’e gitmesi üzerine lise öğrenimini orada tamamlamış, Fransızcayı ana dili gibi öğrenmiştir. Elçilik, valilik, bakanlık, meclis başkanlığı, başvekillik gibi önemli devlet görevlerinde bulunmuştur. Tiyatro yazarı, çevirmen, dilci,

Ahmet Mithat Efendi

AHMET MİTHAT EFENDİ (1844-1913) Küçük bir manifaturacının oğlu olarak istanbul’da doğmuştur. Mısır Çarşısı’nda bir aktarın yanında çıraklık yaparken Arapça ve Fransızca dersleri almış; ağabeyinin yanına, Niş’e giderek ilkokulu tamamlamış; Tuna Vilayeti Mektupçuluk Kalemine girmiştir. Çalışkanlığıyla Mithat Paşa’nın gözüne girmiş, Tuna

Muallim Naci

Asıl adı Ömer olan sanatçı, İstanbul’da doğmuştur. Öğrenimini Varna’da yapmış, sonra Varna Rüştiyesi’ne öğretmen olarak atanmıştır. Anadolu ve Rumeli’deki çeşitli memurluklardan sonra İstanbul’da “Tercüman-ı Hakikat“, “Saadet“, “Vakit” gazetelerinde yazılar yayımlamış, Galatasaray Lisesi Hukuk Mektebi’nde edebiyat öğretmenliği yapmış ve istanbul’da ölmüştür.

Abdülhak Hamit Tarhan

Köklü bir aileden gelen, tarihçi Hayrullah Efendi’nin oğlu olan Hamit, İstanbul’da doğmuştur ve iyi bir eğitim almıştır. Doğu ve Batı ülkelerinde elçilik yapan ve çeşitli devlet görevlerinde bulunan Hamit, Cumhuriyetin ilanından sonra milletvekilliği de yapmıştır. Doğu ile Batı edebiyatı arasında

Recaizade Mahmut Ekrem

Köklü bir aileden gelen Recaizade, İstanbul’da doğmuş, sağlık durumu ve hassas yapısı nedeniyle “Harbiye idadisi”ndeki öğrenimini yarım bırakmış, çeşitli memurluklarda bulunmuş ve Galatasaray Sultanisi’nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Î914’te ölmüş ve çok sevdiği oğlu Mehmet Nijad‘ın yanına Küçüksu Mezarlığı’na gömülmüştür. Recaizade