Aliterasyon

Aliterasyon: Şiirde ahengi sağlamak amacıyla aynı ünsüzlerin tekrar edilmesine denir.
Örn: Sulara dökülmüş ışıklar, Üsküdar şu karşısı
(Behçet Necatigil)
Şairin Barbaros Meydanı adlı şiirinden alınan yukarıdaki iki dizede “ş” ünsüzünün dört kez tekrarlandığı ve bu aliterasyonun “şırıltı” imgesi çağrıştırarak şiirin anlamına katkıda bulunduğu görülüyor.

Örn: Beni şen sözlerinle gel, kandır;
Bilerek sanki kanmak istiyorum…
Beni işvenle yak da usandır!
Yine yandıkça yanmak istiyorum…
(Ömer Bedrettin Uşaklı)

Şairin “İhanet” adlı şiirinden alınan yukarıdaki kıtada “k” ünsüzü sekiz defa, tekrarlanarak aliterasyon yapılmıştır. Bu ünsüzün şiirin temasıyla ilişkili anahtar sözcükler olan “kanmak” ve “yanmak” sözcüklerinde de geçmesi, ses tekrarının anlamla uyumunu göstermektedir.