Ses Tekrarı (Yinelemesi) (Armoni)

SES TEKRARI (SES YİNELEMESİ)
Ses uyumu (armoni) da denilen “ses tekrarı”, şiirin bütününde veya mısra, bent gibi herhangi bir biriminde, aynı seslerin birden çok kullanımıyla oluşur. Şiirde ahenk aracı sayılan ses tekrarlan şiirin anlamını pekiştiren, vurgu değeri taşıyan bir işlev de üstlenir.
Ses tekrarının aliterasyon (ünsüz yinelemesi), asonans (ünlü yinelemesi), kafiye ve redif olmak üzere dört biçimi vardır.