Anlatmaya Bağlı Edebi Metin ve Yazar

ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİN ve YAZAR
♦ Anlatmaya bağlı edebî metinler, yine her edebî metinde olduğu gibi, yazarından soyutlanarak ele alınamaz. Destan, masal, halk hikâyesi gibi anonim ürünlerde elbette bir yazardan söz edilemez. Ancak bu ürünlerde yazarın yerini bir bakıma kolektif bilinç, halkın zihniyeti almıştır.

♦ Doğal olarak, anonim ürünlerde bir yazarın kişiliğini ve hayat hikâyesini aramak yerine bir toplumun zihniyetini, değerlerini, macerasını görmeye çalışırız. Roman ve hikâyeler ise yine toplumsal zihniyeti yansıtmakla beraber bireysel yaratımlar oldukları için büyük ölçüde yazarlarının kişiliklerini, onların hayat ve kâinat, insan ve toplum karşısında aldıkları tavırları yansıtırlar.