Anlatmaya bağlı metinleri anlamak ve yorumlak

Anlatmaya bağlı metinleri anlamak ve yorumlamak için uyulacak ilkeler de diğer edebî metinlerde olduğu gibidir. İyi bir okuyucu her şeyden önce metnin anlamının, kendisini meydana getiren parçaların toplamı olmadığının bilincindedir. Metnin yan anlam bakımından zengin olması, bu nedenle de her okunduğu zaman yeni anlamlar kazanması; metnin, okuyan her insanın bilgisi, görgüsü ve psikolojik durumuna göre yorumlanabilmesi, edebiyat metinlerinin temel özellikleridir.