Etiket: Anlatmaya Bağlı Metinler

Roman ve Hikayelerde Çatışma (Düğüm)

Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olay örgüleri, çoğunlukla insanların hayal, tutku ve istekleri üzerine kurulur. Kişi­ler bu hayal, tutku ve istekleri gerçekleştirmeye başladıkları andan itibaren metindeki çatışma da belirginleşmeye başlar. Söz gelimi bir romanın erkek başkahramanı ile kadın başkahramanı birbirlerine âşık

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Mekan

Mekân Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olay örgüsünün gerçekleştiği yere mekân denir. İnsanlar , belli mekânlarda yaşar ve olay örgülerini belli mekânlarda gerçekleştirirler. Mekânların olay örgüsüne uygun olması ve başarılı şekilde tasvir edilmesi metnin etkileyiciliğini artırır. Anlatmaya bağlı edebî metinleri incelemenin

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Zaman

Zaman: Anlatmaya bağlı edebî metinlerde anlatılan olayların başlaması ile bitmesi arasında geçen zamana vaka zamanı (yaşanma zamanı) denir. Vaka zamanı, olay örgüsünün niteliğine bağlı olarak 1 saat de 1 asır da olabilir. Olaylar, düz bir çizgide kronolojik bir biçimde (“önce”den “sonra”ya -“bugün”den

Anlatmaya Bağlı Edebî Metinlerde Olay Örgüsü

Anlatmaya bağlı edebî metinleri incelemenin 2. aşamasında metnin yapısının çözümlenmesi vardır. Anlatmaya bağlı edebî metinlerin yapısının oluşmasında 4 unsur görev alır: Olay örgüsü, kişiler, zaman ve mekân. Bir arada bulunmak zorunda kalan en az 2 kişinin veya 2 kişi yerine

Anlatmaya Bağlı Edebi Metin ve Yazar

ANLATMAYA BAĞLI EDEBÎ METİN ve YAZAR ♦ Anlatmaya bağlı edebî metinler, yine her edebî metinde olduğu gibi, yazarından soyutlanarak ele alınamaz. Destan, masal, halk hikâyesi gibi anonim ürünlerde elbette bir yazardan söz edilemez. Ancak bu ürünlerde yazarın yerini bir bakıma

Anlatmaya bağlı metinleri anlamak ve yorumlak

Anlatmaya bağlı metinleri anlamak ve yorumlamak için uyulacak ilkeler de diğer edebî metinlerde olduğu gibidir. İyi bir okuyucu her şeyden önce metnin anlamının, kendisini meydana getiren parçaların toplamı olmadığının bilincindedir. Metnin yan anlam bakımından zengin olması, bu nedenle de her

Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerin Ortak Yönleri

Anlatmaya ve Göstermeye Bağlı Metinlerin Ortak Yönleri ♦ Anlatmaya bağlı metinler bir anlatıcıyı gerektirirken göstermeye bağlı metinlerde bir anlatıcı bulunmaz. Bu farklılığa karşılık anlatmaya bağlı metinlerle göstermeye bağlı metinlerin ortak yönleri de vardır. Her iki metin türü de bir tema

Fabl

FABL Kişileri hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar olan ve bir ahlâk dersi veren manzum masallara “fabl” denir. Didaktik şiir türü içinde değerlendirilen bu eserlerde kahramanlar insan dışındaki varlıklar olmasına karşın, anlatılan yine insandır. Fabllar bir tür masal olmakla birlikte bütün hayvan masalları ya