Etiket: Anlatmaya Bağlı Metinler

Roman ve Hikayelerde Çatışma (Düğüm)

Anlatmaya bağlı edebî metinlerde olay örgüleri, çoğunlukla insanların hayal, tutku ve istekleri üzerine kurulur. Kişi­ler bu hayal, tutku ve istekleri gerçekleştirmeye başladıkları andan itibaren metindeki çatışma da belirginleşmeye başlar. Söz gelimi bir romanın erkek başkahramanı ile kadın başkahramanı birbirlerine âşık

Anlatmaya Bağlı Edebi Metinlerde Zaman

Zaman: Anlatmaya bağlı edebî metinlerde anlatılan olayların başlaması ile bitmesi arasında geçen zamana vaka zamanı (yaşanma zamanı) denir. Vaka zamanı, olay örgüsünün niteliğine bağlı olarak 1 saat de 1 asır da olabilir. Olaylar, düz bir çizgide kronolojik bir biçimde (“önce”den “sonra”ya -“bugün”den

Fabl

FABL Kişileri hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar olan ve bir ahlâk dersi veren manzum masallara “fabl” denir. Didaktik şiir türü içinde değerlendirilen bu eserlerde kahramanlar insan dışındaki varlıklar olmasına karşın, anlatılan yine insandır. Fabllar bir tür masal olmakla birlikte bütün hayvan masalları ya