Atabetül Hakayık

  • ATABETÜ’L-HAKAYIK
  • “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eser, 12. yüzyılda Yüknekli Edip Ahmet tarafından Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır.
  • ♦ Allah’ın, peygamberin ve 4 halifenin övüldüğü gazel biçiminde ve toplam kırk beyit olan 3 şiirden sonra dini, ahlaki öğütlerin verildiği 101 dörtlükten meydana gelen öğretici yani didaktik bir eserdir.
  • ♦ Eserdeki dörtlükler, mani biçiminde kafiyelenmiştir.(aaxa)
  • Aruz ölçüsü kullanılan eserdeki aruz kalıbı Kutadgu Bilig‘deki kalıbın aynısıdır.
  • ♦ Dil bakımından Kutadgu Bilig’e göre daha ağır, sanat değeri açısından ondan daha zayıftır.