Edip Ahmet Yükneki

EDİP AHMET YÜKNEKÎ (12. yüzyıl)
♦ Hayatı ile ilgili belgelere dayanan kesin bilgiler mevcut değildir. Doğuştan kör olduğu; fakat çok zeki bir insan olduğu bilinir. Edip Ahmet Yüknekî diye bilinmesini sağlayan ve doğduğu belde olan Yüknekî’nin Türkistan’da Taşkent yakınlarında bir kent olduğu tahmin edilmektedir.
♦ Döneminin saygı duyulan bir din adamı ve bilgili bir edibi olmakla beraber sanatçılık yönünün çok kuvvetli olduğu söylenemez. Onun gözünde sanatın, din ve ahlak değerlerini yayan yararlı bir araç olmaktan öteye geçmediği söylenebilir.