Etiket: Geçiş Dönemi Eserleri

Edip Ahmet Yükneki

EDİP AHMET YÜKNEKÎ (12. yüzyıl) ♦ Hayatı ile ilgili belgelere dayanan kesin bilgiler mevcut değildir. Doğuştan kör olduğu; fakat çok zeki bir insan olduğu bilinir. Edip Ahmet Yüknekî diye bilinmesini sağlayan ve doğduğu belde olan Yüknekî’nin Türkistan’da Taşkent yakınlarında bir

Atabetül Hakayık

ATABETÜ’L-HAKAYIK ♦ “Gerçeklerin Eşiği” anlamına gelen eser, 12. yüzyılda Yüknekli Edip Ahmet tarafından Hakaniye lehçesiyle kaleme alınmıştır.

Kutadgu Bilig

KUTADGU BILIG “Mutluluk Veren Bilgi” anlamına gelen eser, XI. yüzyılda (1069-1070 yılında) Yusuf Has Hacip tarafından yazılarak Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğra Han‘a sunulmuştur.