Kategori: Roman Özetleri

Araba Sevdası

Türk edebiyatında ilk realist roman olan ve yayımlandığı yıl olan 1896’dan on yıl önce yazılan “Araba Sevdası” da yanlış Batılılaşma temasını işler. Recaizade Mahmut Ekrem‘in bu romanındaki alafranga züppe tipi ile Ahmet Mithat Efendi‘nin Felatun Bey’i arasında birçok benzerlik vardır. Araba

Sergüzeşt

Sami Paşazade Sezai Bey’in 1888’de yayımlanan Sergüzeşt adlı romanı Türk edebiyatında realizm etkilerinin görüldüğü ilk romandır. Olay bir gözlem ürünüdür. Kişilerin davranışları ve duyguları abartılı değildir. Tasvirler çevreyi ve kişilerin ruhsal durumlarını yansıtmak için yapılmıştır. Diyaloglardaki dil yalın ve doğaldır.

Cezmi Özeti

Namık Kemal’in iki cilt olarak tasarlayıp yalnız bir cildini yazabildiği Cezmi (1881), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu 16. yüzyıldaki Türk-iran savaşlarından alan bu eserde yazar, Celalettin Harzemşah dramında olduğu gibi İslam birliği tezini savunmuştur. Cezmi Özeti: Cezmi istanbul yöresinde

Felatun Bey’le Rakım Efendi

Felatun Bey’le Rakım Efendi yanlış Batılılaşma temasını işleyen ilk romandır. Eserde Batılılaşmayı tüketim kültürü boyutuyla algılayan alafranga züppe tipi (Felatun Bey) anlatılmış ve bu tipin daha iyi canlandırılması için karşısına Avrupa kültürünü özümsemiş Rakım Efendi tipi çıkarılmıştır. Felatun Bey’le Rakım

Sürgün Romanı Özeti – Refik Halit Karay

Alaydan yetişme yüzbaşı Hilmi Efendi’yi ilk önce emekliye ayırırlar, daha sonra Beyrut’a sürgün olarak gönderirler. Daha önceden Sivaslı bir komiserle tartışmıştır. Bu kötü niyetli ve kıskanç kişi , mevki sahibi olup da zenginleşince Hilmi Efendi’den intikamını alır: Bulunduğu mevkiyi kullanarak