Deme

DEME
Alevi-Bektaşi tarikatlarında makam ve saz ile söylenen tekke şiirlerine “deme” ismi verilir.

Deme Örneği

Güzel âşık çevrimizi
Çekemezsin demedim mi?
Bu bir rıza lokmasıdır
Yiyemezsin demedim mi?

Yemeyenler kalır naçar
Gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer
Duyamazsın demedim mi?

Bu dervişlik bir dilektir
Bilene büyük devlettir
Yensiz yakasız gömlektir
Giyemezsin demedim mi?

Çıkalım meydan yerine
Erelim Ali sırrına
Can ü başı Hak yoluna
Koyamazsın demedim mi?

Âşıklar kara bahtlı olur
Hakkın katında kutl’olur
Muhabbet baldan tatlı olur
Yiyemezsin demedim mi?

Pir Sultan Abdal şahımız
Hakka ulaşır şahımız
On iki imam katarımız
Uyamazsın demedim mi?

Pir Sultan Abdal