Nefes Özellikleri ve Örneği

NEFES

  • Bektaşi şairleri tarafından yazılan tasavvuf konulu şiirlerdir. Bu şiirlere nefes adı verilmesinin sebebi iç bilgisinden ve gerçeklerden söz edip kutsal bir ilhamla söylenildiğine inanılmasıdır.
  • Teması da genellikle vahdet-i vücut inancının Bektaşilerce anlaşıldığı biçimidir.
  • Hz. Ali methiyelerine ve naatlara da Bektaşiler tarafından bu isim verilmiştir.
  • Nefes, Bektaşi törenlerinde saz eşliğinde dile getirilir.
  • Pir Sultan ve Kaygusuz Abdal ünlü isimleridir.

Nefes Örneği:

Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir
Biz bir Mevtanın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennetteki ol dört ırmak
Coşkun akan sel bizdedir

Âdem vardır cismi semiz
Aptes alır olmaz temin
Halkı ta’neylemek nemiz
Bilcümle vebal bizdedir

Arı vardır uyup gezer
Teni tenden seçip gezer
Canan bizden kaçıp gezer
Edep erkân yol bizdedir

Kuldur Hasan Dede’m kuldur
Manayı söyleyen dildir
Elif Hakka doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir

Tamaşvarlı Âşık Hasan. XVII. yy