Didaktik Şiir

DİDAKTİK ŞİİR

  • ♦ Herhangi bir konuda bilgi ya da öğüt vermek, ahlaksal bir ders çıkarmak, bir düşünceyi aşılamak amacıyla yazılan öğretici nitelikli şiirlere, “didaktik şiir” denir.
  • ♦ Bu tür şiirler duyguya değil, akla dayanır.
  • ♦ Bilim, sanat, felsefe, din, ahlâk gibi alanlarda öğretimi kolaylaştırmak için başvurulan bu türün ilk örneklerini eski Yunan şairi Hesiodos (M.Ö Vlll.yy), ahlâk, tarım, gemicilik üzerine bilgi verdiği “İşler ve Günler” adlı yapıtıyla vermiştir.
  • ♦ Türk edebiyatında didaktik şiir türünde çok sayıda eser verilmiştir. Yusuf Has Hacip’in “Kutadgu Bilig”, Âşık Paşa’nın “Garipnâme”, Nabi’nin “Hayriyye”, Ziya Paşa’nın ‘Terkibibent”, Tevfik Fikret’in “Haluk’un Defter;'”adlı eserleri bunlardan birkaçıdır.

Didaktik Şiir Örneği

GÜZEL İLE FAYDALI

Ben arıya arı demem
Arının balı olmalı
Ben güzele güzel demem
Güzel faydalı olmalı

Güzel dediğin işe yaramak
Kadın mı? hamuryoğurmalı
Çocuk doğurmalı Ağaç mı?
Meyve vermeli Çiçek mi? Kokmalı
Bayramdan bayrama neyleyim güzeli
Güzel dediğin her Allah’ın günü
Yanı başımızda olmalı
Yağmur misali hem gözümüze, hem gönlümüze
Hem toprağımıza yağmalı
Güzel dediğin yağmur misali hepimizin olmalı.
Bedri Rahmi Eyûpoğlu