Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi

Dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi:

Alıcıda tepki ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlayan, alıcıdan bazı şeyleri yapmasını bazı şeyleri de yapmamasını istek, emir, telkin vb. biçimlerde isteyen iletilerde dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.

Propaganda amaçlı siyasi söylevlerde ve metinlerde, reklam metinlerinde, hukuki metinlerde, el ilanlarında, yemek tariflerinde dil çoğunlukla bu işlevde kullanılır.

Örnek:

  • Ödevini yap
  • Bunu mutfağa götür
  • Bilgisayarı kapat