Dilin kanalı kontrol işlevi

Dilin kanalı kontrol işlevi:

Bir ileti, iletişimin devam edip etmediğini öğrenmek amacıyla oluşturulmuşsa dil, o iletide kanalı kontrol etme işlevinde kullanılmıştır.
Gönderici ile alıcı arasındaki iletişimin kurulmasını, sürdürülmesini ya da kesilmesini; bu sürecin devam edip etmediğinin denetlenmesini sağlayan göstergelerin görev aldığı bu işlevde, iletinin içeriğinden çok iletişimin devam ettirilmesi olgusu ağır basar. Söz gelimi bir telefon görüşmesinde geçen “Alo, beni duyuyor musun?” ifadesinde amaç, iletinin taşıdığı içerikten çok kanalı kontrol etmek, yani iletişimin sürekliliğini sağlamaktır. Benzer durumlar bu telefon görüşmesinde geçen “Alo, iyi geceler!”, “Beni dinle!”, “Dikkat et!”, “Görüşürüz!” sözlerinde de vardır. Törenlerde, uzun söylevlerde, aile yakınları ya da sevgililer arasındaki konuşmalarda; dilin, kanalı kontrol işleviyle oluşturulan iletiler sıkça kullanılır.