Ercişli Emrah

ERCİŞLİ EMRAH (17. YÜZYIL)
17. yüzyılda yaşayan ozanın Emrah ve Selvi Han isimli halk hikâyesinin kahramanı olduğu sanılmaktadır.
Dili yalın, üslubu özentisizdir. Divan şiirinden etkilenmediği için şiirlerini heceyle söylemiş, aruzu kullanmamıştır.
Şiirleri genellikle aşk, sevgi, güzellik ve doğa üstünedir.
Şiirleri yakın zamanlara kadar Erzurumlu Emrah’ınkilerle karıştırılmıştır.