Kayıkçı Kul Mustafa

KAYIKÇI KUL MUSTAFA (17. YÜZYIL)

  • XVII. yüzyılda IV. Murat dönemi ünlü şairlerindendir.
  • Gençlik döneminde Cezayir’de Garp Ocakları’nda görevli olduğu , “Kayıkçı” takma adını bundan dolayı aldığı tahmin edilmektedir.. İstanbul’a dönerek Yeniçeri Ocağı’na katıldıktan sonra pek çok savaşta görev almıştır.
  • Şiirleri özellikle orduda çok rağbet görmüştür.
  • Nazım tekniği kusurlu olmakla beraber dili çok sadedir.
  • IV Murat‘ın Bağdat kuşatması esnasında şehit düşen Genç Osman isimli bir asker için söylediği destan çok popülerdir.