Eski Anadolu Türkçesiyle Türkiye Türkçesi Arasındaki Farklar

Eski Anadolu Türkçesiyle Bugünkü Türkiye Türkçesi (Çağdaş Türkiye Türkçesi) arasındaki en önemli farklar şunlardır:

1. Günümüzde “t” ile başlayan bazı ekler Eski Anadolu Türkçesinde “d” ile başlamıştır: açtım-açdum, başta-başda vb.

2. Gelecek zaman (-acak, -ecek) eki olarak Eski Anadolu Türkçesinde -ısar, -işer” ya da “-ası, -esi” ekleri kullanılmıştır: bulacağım-bulasarum, görecektir-göresidür vb.

3. Bildirme eki (-dır, -dir) olarak bazı metinlerde bu ekin eski şekli olan “-durur” kullanılmıştır: vardır-vardurur vb.

4. Eski Anadolu Türkçesinde kullanılan bazı ekler Bugünkü Türkiye Türkçesinde kullanılmamaktadır. Bu eklerin en önemlileri şunlardır:

  • * “Gibi” edatının yerini tutan “-layın“: yağmur gibi-yağmurlayın, benim gibi-bencileyin
  • * Emir kipi eki olarak kullanılan “-gıl, -gil“: al-algıl, ver-virgil vb.
  • * Bazı zarf-fiil ekleri: görünce– göricek, açarak-açuban vb.

5. Bugün büyük uyumuna uymayan bazı ekler Eski Anadolu Türkçesinde büyük uyumuna uymuştur: yarınki-yarınkı vb.

6. Eski Anadolu Türkçesinde küçük ünlü uyumu yoktur: açık-açuk, gördü-gördi vb.