Etiket: Batı Türkçesi

Gagavuzca

18. yüzyılın ikinci yarısına kadar Kuzeydoğu Bulgaristan’da yaşayan Gagavuzların dili olan Gagavuzca, Batı Türkçesinin küçük bir koldur. Bugün toplu olarak Moldavya’nın güneyinde, Besarabya’nın Komrat, Çadır, Kangaz, Tarakliya bölgeleriyle Bulgaristan’ın Varna, Dobruca, Vombal yerleşim bölgelerinde ve Romanya’nın Dobruca’ya yakın yerlerinde yaşayan,

Türkmence

TÜRKMENCE Batı Türkçesini oluşturan Oğuzcanın doğu kolu olan Türkmence, Türkmenistan Cumhuriyeti’nin resmî yazı dilidir. Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, İran, Afganistan vb. ülkelerde yaşayan Türkmenler de Türkmence konuşmaktadır. Türkmenler, batıya göç eden büyük Oğuz kitlesiyle Anadolu’ya gelmeyip Türkistan’da kaldıkları için yazı dilleri,

Azeri Türkçesi

AZERİ TÜRKÇESİ Azeri Türkçesi, Batı Türkçesinin Azerbaycan’da konuşulan koludur. Azeri yazı diliyle Türkiye Türkçesi arasında büyük bir dil ayrılığı yoktur. Azerice metinler 20. yüzyılın başlarına kadar Arap alfabesi, 20. yüzyılın başlarından 1991 yılına kadar da Kiril alfabesiyle oluşturulmuştur. Azeri Türkçesinde