Eski Türkçeyle Bugünkü Türkiye Türkçesi Arasındaki Farklar

Eski Türkçeyle Bugünkü Türkiye Türkçesi (Çağdaş Türkiye Türkçesi) arasındaki en önem­li farklar şunlardır:

  1. Günümüzde “g” ile başlayan kelimeler Eski Türkçede “k” ile başlamıştır: göz-köz, gün­kün vb.
  2. Günümüzde “d” ile başlayan kelimeler Eski Türkçede “t” ile başlamıştır: dağ-tag, dokuz-tokuz vb.
  3. Günümüzde “b”nin kullanıldığı bazı kelime­lerde Eski Türkçenin Göktürk Döneminde “v” kullanılmıştır: av-ab, savaş-sabaş vb.
  4. İsmin belirtme (-i) hâli, Eski Türkçede “ıg, ig” ile karşılanmıştır: evi-ebig vb.
  5. İsmin yönelme (-e) hâli, Eski Türkçede “ga, ge, ka, keile karşılanmıştır: dağa-tagka vb.
  6. Günümüzde “-an, -en” ile karşılanan sıfat-fiil ekinin yerine, Eski Türkçede -gan, -gen, -kan, -kenekleri kullanılmıştır: alan-algan, duran-turgan vb.
  7. Günümüzde ileedatıyla karşılan vasıta hâli için Eski Türkçede “n” sesi kullanılmış­tır: saç ile-saçın, göz ile-közün vb.
  8. Görülen geçmiş zaman kipi dışında fiil çekim­lerinde şahıs ekleri yerine zamirler kullanıl­mıştır: gelirsin-kelürsen, görürüz-körürbiz vb.
  9. Gelecek zaman (-acak, -ecek) eki olarak Es­ki Türkçede “-tacı, -teçi” eki kullanılmıştır: geleceğim-kelteçimen vb.

Eski Türkçe Örnek Metin:

Bilginin Faydası ve Bilgisizliğin Zararı Hakkında

Biligdin urur men sözümke ula Biligligke ya dost özüngni ula Bilig birle bulnur saadet yolı Bilig bil saadet yolını bula

Bilgiden sözüme temel atarım, Ey dost, bilgiliye yaklaşmaya çalış, Saadet yolu bilgiyle bulunur, Bilgi edin ve saadet yolunu bul.

(Atebetü‘l-Hakâyık Hazırlayan: Reşit Rahmeti Arat)