Fiilde Çatı Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bütün gece yine odasında gezinmişti.
B) Çocuğun ölümü, annesinden gizlenmişti.
C) Ders çalışmak için odasına kapanmıştı.
D) Hakemler taraf tutuyor diye sızlanmıştı.
E) Görünmemek için çalılıkların ardına saklanmıştı.

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde, özne-yüklem ilişkisine göre ötekilerden farklı bir eylem vardır?

A) İnsanı, insan diye sevmişim, hep severim
B) Aç mısın kardeşim gel olanı bölüşelim
C) Ama şiirlerimle seni doyuramam ki
D) Güzelle yüceltirim insanlığı, işim bu
E) Çirkini, kabayı ve hamı kayıramam ki

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, özne-yüklem ilişkisi yönünden ötekilerden farklıdır?

A) Önce tekneye kocaman bir delik delindi.
B) Daha sonra eskimiş boyalar iyice kazındı.
C) Çatlaklara, yarıklara bol bol macun sürüldü.
D) İşini bitirmesi için üç gün süre verildi.
E) Boyayı bitirince şöyle bir doğruldu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne-yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır?

A) Beyaz balina Karadeniz’de görüldü.
B) Sobanın yanındaki kedi uyanıp gerindi.
C) Halıdan kalan ipliklerden bir heybe dokundu.
D) Meydanın ortasına kocaman bir heykel dikildi.
E) Bu soruların tamamı son sınıflara soruldu.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne-yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) İki saat sonra iskelede buluştuk.
B) Eski günleri anarak dertleştik.
C) Geçen hafta okulun yemeğinde karşılaştık.
D) Kısa bir süre birbirimize bakıştık.
E) Düğün alayının arkasından koşmuştuk.

6.
I. Göz açıp kapayıncaya kadar giyindi.
II. Bu iş için telefonla görüştük.
III. Telefon hatları gözden geçirildi.
IV. Halılarımız bir güzel temizlendi.
V. ilk filmiyle ün kazandı.
Bu cümlelerin hangileri, özne-yüklem ilişkisi bakımından özdeştir?

A) I. ile III.
B) I. ile IV.
C) II. ile III.
D) III. ile IV.
E) III. ile V.

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylem, “etken çatılı” değildir?

A) Ardına düşmeyle güzel sevilmez
B) Uykudan uyanmış şahin bakışlım
C) Düşmanlarım gayri kına yakınsın
D) Giyinmiş sevdiğim allı yeşilli
E) Kavga kurulunca kılıç kuşandı

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi “işteş” çatılıdır?

A) İki gündür süren fırtına, bugün biraz yatıştı.
B) Kısa zamanda ne kadar da çok değişmişti.
C) Sözlerimi yanlış anlayınca gitmeye kalkıştı.
D) Her zaman, nedense, altından kalkamayacağı işlere girişir.
E) Duyduklarının dedikodu olduğunu öğrenince kardeşiyle kucaklaştı.

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsizdir?

A) Birçok kişi, bu mektubu kime yazdığımı merak edebilir.
B) Bu mektubu birçok kişiye birden yazdığımı söyleyebilirim.
C) Bütün mektuplar, iki insanın özel ilişkilerini yansıtmaz.
D) Ortak düşünceler, bu mektuplar yoluyla da yayılabilir.
E) Okuyan herkes, bu mektuplarda, ortak birçok şey bulabilir.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi, “geçişsiz” bir eylemdir?

A) Er olan ekmeğini taştan çıkarır.
B) Görünen köy, kılavuz istemez.
C) Aman diyene kılıç kalkmaz.
D) Mum dibine ışık vermez.
E) Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.

11. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yüklemi, nesne alır duruma getirilmiştir?

A) Beylik fırın has çıkarır.
B) Gün doğmadan neler doğar.
C) Aşure yemeye giden kaşığını taşır.
D) Çocuk düşe kalka büyür.
E) Arpacıya borç eden, ahırını tez satar.

12.
I. Girin satıcılar evimin bülbülleri
II. Üzüm satın, armut satın, nar satın bize
III. Başlayan bir türkü gibi yaklaşın kapımıza
IV. İndirin tüy gibi küfeyi sırtınızdan
V. Bir elmadan bir mevsim dolsun evimize
Yukarıdaki dizelerin hangisinde, geçişsiz bir eylem, geçişli (oldurgan) yapılmıştır?

A) I.      B) II.      C) III.      D) IV.     E)V.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem, çatısı değiştirilerek nesne alır duruma getirilmiştir?

A) Kitabınızı bugün getireceğimi unuttum.
B) Bu konuda söylenenleri ayrıntılarıyla anlattım.
C) Komşularla, bodruma dolan suyu boşalttık.
D) Öğretmen ve öğrencilerin de dileklerini ilettik.
E) Neden son anda tavır değiştirdiğini soracaktım.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “edilgen çatılı ortaç (sıfatfiil)” vardır?

A) Geçtiğimiz yerlerde gördüklerimiz anlatılamazdı.
B) Batan güneş artık doğmayacak sanma.
C) Yazılan kitap çok, okuyan yok.
D) Torbasında taşıdığı baba yadigârı silahı çıkardı.
E) Çorak topraktan artık karnı doymuyordu.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ettirgendir?

A) Armağan olarak çocuklara kitap getirdi.
B) Yaşlı kadını elinden tutarak otobüse bindirdi.
C) Doktor verdiği ilaçla hastayı uyuttu.
D) Erken yağan kar çiçekleri soldurdu.
E) Lekeler çıkmadığı için döşemeyi bir daha sildirdi.

CEVAP ANAHTARI

1. B      2. B     3. E      4. B     5. E      6. D      7. A      8. E       9. D      10. C      11. A      12. D      13. C      14. C      15. E