Cümle Çeşitleri Test

1.
I. İşte burdayım içim umutlarla dolu.
II. Günlerce dolaştım kentin caddelerinde.
III. Karşısında, yıkılmış bir duvar gibiyim.
IV. Seni oldukça iyi anlıyorum, dedi.
V. Bir gün öldürür beni bu dert, bu ihanet.
Yukarıdakilerden hangileri, hem devrik cümle, hem de eylem cümlesi özelliğindedir?

A) I. ile II.
B) III. ile IV.
C) I. ile IV.
D) II. ile V.
E) III. ile V.

2. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yükleminin türüne göre, ötekilerden farklı cümledir?

A) Ayırma gözlerini gözlerimden bu akşam
B) Gözlerine yavaşça, yavaşça doldu akşam
C) Gözlerinden gözlerime giden yoldu akşam
D) Benim içimde yaktı sanki gurubu akşam
E) Senin kirpiklerinde bir damla oldu akşam

3. Aşağıdakilerden hangisi, eylem cümlesidir?

A) Delikanlı askerdeyken, bu anlaşmazlık unutulmuş gibiydi.
B) Akşamın tatlı ve ağırbaşlı saatleri daha çok uzaktaydı.
C) O yıllarda bu topraklar yemyeşil ormanlarla kaplıydı.
D) Ondan istediğimiz tek şey, biraz anlayışlı olmasıydı.
E) O tartışmadan sonra, canciğer arkadaş oldular.

4. Aşağıdaki dizelerden hangisi, sözdizimi (yüklemin yeri) bakımından ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Ruhumla konuşuyor sularınızın sesi
B) Altın bir güneş doğdu benim de içimde
C) Bir kardeş gibi alın aranıza beni de
D) İşleyin ruhumdaki bu neşeden baharı
E) Şen martılar uçuşan sahillerde gülelim

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumlu değildir?

A) Terbiyeli insan, böyle bir davranıştan kaçınmaz mı?
B) Böyle söz söylemek haddine mi düşmüş?
C) Kendi üzerine düşen görevi yapmaz olur mu?
D) İnsan son dakikayı beklemeden kararını vermez mi?
E) İstanbul’u hep beraber kuraklığa mahkûm etmemiş miydik?

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumludur?

A) Seyrettiğim filmden hiçbir şey anlamış değildim.
B) Bugüne kadar bu şehri görmüş değildim.
C) Sözünü ettiğiniz yazıyı bilmiyor değildim.
D) Bize geldikleri zaman evde değildim.
E) O kitabı okumadığım için pişman değildim.

7. Aşağıdakilerden hangisi, anlamca (yanıt gerektiren) soru cümlesidir?

A) Var mı artık bana yan bakan?
B) Seni görünce mi başladı ağlamaya?
C) İnsan ricamızı böyle mi yerine getirir?
D) İnsan bile bile kendisini ateşe atar mı?
E) Bu dünya dedene kalmış mı da sana kalacak?

8. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yapısına göre ötekilerden farklı bir cümledir?

A) Kaçan balık büyük olur.
B) Güneş girmeyen eve doktor girer.
C) Fıkaranın düşkünü, beyaz giyer kış günü.
D) Tan yeri ağarınca hırsızın gözü kararır.
E) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

9. Aşağıdakilerden hangisi, “iki öğesi ortak” sıralı bir cümledir?

A) Sinemaya gitti, filmi çok beğendi.
B) Seyircilere kızdı, salondan ayrıldı.
C) Gözlüğünü taktı, kitap okumaya başladı.
D) Kitabı beğenmedi, aldığı yere koydu.
E) Erken uyumak için yattı, bir türlü uyuyamadı.

10. Aşağıdakilerden hangisi, “öznesi ortak sıralı cümle” değildir?

A) Serbest avlanma, bölgede yaşayan nadir hayvan türlerini tüketiyor, doğal dengeyi bozuyor.
B) Avlanma yasağı uygulaması yetersiz kalıyor, hayvanların yok olmasını engelleyemiyor.
C) Avcılar eti için geyikleri avlıyorlar, kürkü ve pençeleri için de ayıları.
D) Doğal zenginliklerin umursamasızca tüketilmesi yeni başlamamış, yıllardır sürüyor.
E) Bir kaplan kürkü yirmi bin dolara müşteri buluyor, avlanma cezası ise beş dolarda kalıyor.

11. Aşağıdakilerden hangisi, “devrik, olumsuz bir ad cümlesi” dir?

A) Onun yakın arkadaşları arasında değildim ben.
B) Toplu buluşmalar sırasında karşılaştım daha çok.
C) Bitmesini hiç istemediğim konuşmalarını dinledim.
D) Bir plana uymaz, daldan dala atlayarak konuşurdu hep.
E) Aslında, bütün konuşmaları hikâyelerinin birer ön çalışmasıydı.

12. Aşağıdakilerden hangisi, yapısına göre basit, sözdizimine göre devrik bir eylem cümlesidir?

A) Kaynağını insan sevgisinden almayan hangi sanat eseri ulaşabilmiş yüceliğe?
B) Adaletsiz bir dünyada sevgi olabilir mi acaba?
C) Sevgisiz adalet, adaletsiz sevgi kadar gerçekleşmeyecek bir düşüncedir.
D) Özlediğimiz dünya insan sevgisiyle yoğrulmalıdır.
E) Özlediğimiz düzen, insanların birbirinin yüzüne dostça bakabildikleri bir düzendir.

13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yancümlecik, belirtili nesne görevindedir?

A) Benim doğduğum köylerde
Ceviz ağaçları yoktu
B) Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı
C) Benim doğduğum köylerde
Şimal rüzgârları eserdi
D) Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz
E) Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin
Benim doğduğum köyler de güzeldi

14. Aşağıdaki dizelerden hangisinde, yancümle zarf tümleci görevindedir?

A) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz
B) Açılan güller gibi suda gönüllerimiz
C) Bu suyun aktığı yerden can bulduk biz
D) Yıllarca bu suyun akmasını beklemişiz
E) Suya hasret kalan gönüllere dermanız

15. Aşağıdakilerin hangisinde arasöz, ötekilerden farklı bir öğenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?

A) Vitrindeki kıravatı, şu çizgili olanı, istiyorum.
B) Orayı, o yemyeşil diyarı, hiç unutamadık.
C) Onu, o vefalı dostu, hep arıyorum.
D) Şu delikanlı, mavi gözlü olan, bize bakıyor.
E) Mektubunu, 12 Ocak günü yazdığını, aldım.

CEVAP ANAHTARI

1.D     2. C     3. E     4. E     5. B      6. C      7. B      8. C      9. D      10. E      11. A      12. B     13. B     14. A     15. D