İlk Türk Şiiri

İlk Türk şiiri
Bir Çin kaynağında çevirisine rastlandığı için söylendiği zamanı ve anlamını bildiğimiz ilk şiir, acı bir anıyı dile getirir. M.Ö.119’da Hunlar savaşta yenilmiş ve kaybettikleri topraklar için bir ağıt.

Bu şiirin çevirisinden bir dörtlük şöyledir:
Yençi şan dağını yitirdik
Kadınlarımızın güzelliğini aldılar
Silan şan yaylasını yitirdik
Hayvanlarımızı üretecek yeri aldılar