İlk Türk Şairi

Adı Bilinen İlk Türk Şairi
Divan-ü Lugati’t Türk‘te adı geçen, fakat hiçbir eserini bilmediğimiz Çuçu‘dan daha önce yaşadığı sanılan Aprınçur Tigin, adı ve şiiri bilinen ilk Türk şairi sayılmaktadır. Uygur Türkçesiyle yazdığı dinsel nitelikli şiirlerin yanında sevgi konulu şiirleri de olan Aprınçur Tigin, Türkçenin ilk lirik şairidir aynı zamanda.