İşaret Zamirleri

İşaret Zamirleri

İnsan dışındaki varlıkların yerini, işaret yoluyla tutan zamirlerdir.

(bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, diğeri, böylesi, bura, şura, ora…)

Bunu, daha önce satın almıştım.

“o” sözcüğü insan adı yerine kullanılırsa kişi zamiri, insan dışındaki bir varlık yerine kullanılırsa işaret zamiri, adı göstererek belirtirse işaret sıfatı olur:

Onunla yıllarca mektuplaştık, (kişi zamiri)

Onu, çantana koy. (işaret zamiri)

O eldiveni yeni aldım. (işaret sıfatı)

“Böyle, şöyle, öyle” sözcükleri adın yerine kullanılırsa işaret zamiri, adı belirtirse işaret sıfatı, eylemi nitelerse zarf olur:

Öylelerine söz söylenmez. (işaret zamiri)

Öyle insanlar mutlu olamaz. (işaret sıfatı)

Çocuğa öyle davranmamalısın. (zarf)

  • İşaret zamirleri insan için kullanılsa bile kişi zamiri olmaz:

Bununla daha önce tanışmıştım (işaret zamiri)