Belgisiz Zamirler ve Soru Zamiri

Belgisiz Zamirler

Hangi adın yerini tuttuğu pek belli olmayan zamirlerdir (bazısı, başkası, kimileri, kimse, herkes, herhangi biri, birçoğu, birkaçı, hepsi, falan, filanca, şu bu, o bu..,) ….

Bazıları yeşili daha çok sever.

Soru Zamiri

Adların yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Kim, ne, hangisi…

  • Soru zamirlerinin yanıtları ad ya da zamirdir:

Kimi gördün? (Ahmet’i…)

Hangisi geldi? (O…)

  • Soru sıfatları adı belirtir ve soru sorar, soru zamirleri adın yerini tu­tarak soru sorar:

Kaç karpuz alalım? (soru sıfatı)

Kaçınız geleceksiniz? (soru zamiri)

  • Soru sözcükleri ad tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olursa soru zamiridir:

hangisinin eli, hastaların kaçı…