Aşık Veysel

ÂŞIK VEYSEL (1894-1973)
♦ Âşıklık geleneğinin önemini kaybettiği Cumhuriyet Dönemi’nde en ünlü halk şairidir.

♦ 1894 yılında Şarkışla‘nın Sivrialan köyünde dünyaya gelmiş olup asıl ismi Veysel Şatıroğlu‘dur. Yedi yaşında yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle bir gözünü, daha sonra bir kaza neticesinde , çok az gören diğer gözünü de kaybetmiştir.

♦ Gençlik döneminde usta malı türküler dile getirmiş, 40 yaşlarına doğru kendi şiirlerine ağırlık vermeye ve türküleştirmeye başlamıştır.

♦ 1931 senesinde Âşıklar Bayramı’nda ismi duyulmuş ve 1933 senesinde Atatürk için söylediği bir türküden sonra özellikle Ahmet Kutsi Tecer‘in de desteği ile giderek tüm Türkiye’de bilinmeye başlamıştır.

Köy Enstitülerinde saz hocalığı yaptığı seneler boyunca ulaştığı ruh dinginliği ile sağlam yapılı hoş koşmalar söylemeye başlamış; Anadolu’yu köy köy, şehir şehir gezmiştir.

♦ 1952 senesinde İstanbul’da kendisi için büyük bir jübile yapılan ozana 1965 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin özel bir kanunuyla aylık bağlanmıştır. 1973’te hayata gözlerini yummuştur.

♦ Yalın ve duygulu söyleyişiyle Cumhuriyet Döneminde halk şiirinin son büyük şairlerinden biri olarak değer görmüş; geleneksek âşık şiirimize toprak, yurt, Atatürk sevgisi ve devrimleri gibi yeni konular getirmiş; kimi şiirlerinde de güzelliklerin kaynağını Tanrı’da gören bir anlayışla tasavvufa yönelmiştir.

♦ Şiirlerini “Deyişler”, “Sazımdan Sesler” ve “Dostlar Beni Hatırlasın” adlı kitapta toplanmıştır.